COM ACONSEGUIR LA TARGETA

Aquesta targeta et dóna la possibilitat de gaudir dels descomptes que ens ofereixen les empreses que ens donen suport al nostre grup de Campistes Catalans. Si estàs interessat en aconseguir la targeta omple el següent formulari complet i col·labora amb 5€ ingressant-los per transferència al compte corrent: ES05 0182 0256 1602 0174 3211. Envia’ns copia de la transferència a l’email  targetacampistescatalans@gmail.com. Un cop confirmada us l’enviarem per correu amb un plaç de 3/5 dies. No és tracta d’una compra-venda, sinò d’una aportació voluntària per tirar endavant amb les despeses que comporta aquest projecte.

FORMULARI TARGETA CAMPISTES CATALANS

Escriu les lletres i números de la imatge

targeta Campistes Catalans

Faig constar, de manera expressa, que m’abstindré de fer cap mena de tractament de les dades personals que m’envieu. De la mateixa manera, em comprometo a no cedir a tercers les dades esmentades, o els arxius que les continguin, així com a guardar-les amb estricta confidencialitat, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reglament de desenvolupament de la LOPD, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.